10. May 2017 In the national newspaper Politiken, Sofie Beier is discussing the option of producing a new typeface for the Copenhagen street name signs.

 

———
Skrifttype for nye gadenavneskilte kan gøre en forskel

Københavns Kommune har for nylig fået en skilteskrift forærende.

Gaven har medført et kommunalpolitisk ønske om, at teknik- og miljøudvalget drøfter muligheden for løbende at udskifte kommunens gadeskilte med denne skrifttype, eller om udviklingen af en ny københavnerskilteskrift skal sendes i udbud.

Mange på sociale medier har latterliggjort ideen om at bruge ressourcer på en ny skrifttype og kaldt det spild af skattekroner. Jeg forstår egentlig godt, hvor argumentet kommer fra.

Jeg er for eksempel helt uvidende om vejbelægning, så det kunne være nærliggende for mig at mene, at det er tåbeligt at udskifte god gammel asfalt med ny. Men hvis et nyt asfaltprodukt f.eks. kan ændre friktionen og give mindre dæk-slid eller minimere færdselsuheld, vil jeg da være glad for, at folk med viden og faglighed vælger det optimale produkt til vores gader og veje.

Forskning har vist, at der er meget stor forskel på, hvordan forskellige skrifttyper læses på lang afstand.

Her er det væsentligt, at bogstaverne ikke lukker om sig selv, at den del af de små bogstaver, som svarer til det lille a, er relativt stort; dog må det ikke være for stort, da det kan skabe forvekslinger i læsningen mellem bogstaver som n og h.

På samme måde kan bogstaver med fødder, også kaldet seriffer, i nogle tilfælde være mere læselige end bogtaver uden seriffer, et sådant eksempel er bogstavet i, hvor en serif øverst på stammen hjælper til at adskille bogstavet fra l.

Gadenavneskilte bliver ofte læst i en skæv vinkel. Læses de fra siden, må bogstaverne ikke være for smalle, og der skal være relativt meget luft imellem bogstaverne. Læses de nedefra, er der igen andre overvejelser at tage højde for.

Jeg håber, at Københavns politikere vil medregne sådanne faktorer i vurderingen af den tilbudte skrifttype. Alternativt at tage sig tiden og få udviklet en skrifttype, som testes undervejs, og derved sikre, at den virker optimalt i miljøet.

Gør man dette ordentligt, vil man kunne bryste sig af en skilteskrifttype, der kan læses i dårligt vejr, langt nede ad gaden og af borgere med nedsat syn.

Tænk, hvis man for en gang skyld kunne sige, vi valgte ikke den nemmeste og billigste løsning, men vi valgte en løsning, som er afprøvet og gennemtestet, og vi nu kan garantere en høj funktionalitet i de næste mange år fremover.

Link to the online version  >>